Aby wyszukać kota adoptowanego do 2018 r. przejdź na stronę archiwalną